Onze Huisregels


FabLab Wageningen is een open werkplaats waar iedereen welkom is om met digitale technieken te ontwerpen en fabriceren en hun ervaringen met de medegebruikers te delen. Die openheid vraagt wel om enige duidelijkheid. We willen graag dat het FabLab een veilige omgeving is. Daarom volgen hieronder onze huisregels.

Werken in het FabLab:
– Zelfstandig werken mag alleen door abonnementhouders na introcursus.
– Voor alle anderen is er de Open Inloop op Zaterdagmiddag (of eventueel de woensdagmiddag), waar onder begeleiding van de dienstdoende FabManager gewerkt kan worden.
– Op de Open Inloop geldt in principe: er wordt gewerkt op volgorde van binnenkomst; maar de dienstdoende FabManager kan en mag hiervan afwijken.
– Werk op afspraak is (soms) mogelijk via info@fablabwag.nl

Reserveringen:
– Machines kunnen door abonnementhouders gereserveerd worden op de website.
– Reserveringen kunnen verworpen worden door het bestuur wanneer écht nodig.

Tijdens de werkzaamheden:
– Neem alle bij de machine behorende instructies en veiligheidsmaatregelen in acht.
– Kijk bij lasersnijden na of het materiaal geschikt is. Is niet expliciet bekend dat het materiaal geschikt is, dan NIET laseren !
– Assisteer elkaar waar nodig.
– Blijf ten allen tijde bij de machine als deze werkt i.v.m. brandveiligheid.
– Soldeer niet en gebruik geen oplosmiddelen of spray(s) buiten de tafel met extra afzuiging.

Na de werkzaamheden:
– Schrijf na afloop de gebruikte machinetijd (en eventueel filament lengte) op het bij de machine behorende formulier.
– Zet de machine-instellingen zo nodig terug op de oorspronkelijke instellingen.
– Maak de machine schoon en ruim de materialen op.
– Sluit ramen, deuren en kasten.
– Hang de sleutel terug in het sleutelkastje en sluit deze.
– Meld eventuele onregelmatigheden via info@fablabwag.nl

Betaling van werkzaamheden:
– Neem nota van de gebruikte machinetijd en betaal het corresponderende bedrag zelf binnen 14 dagen op onze bankrekening (NL60 TRIO 0254 7015 58).
– Startups kunnen met de financiële administratie afspraken maken over (maandelijkse) facturering.

Schade en risico:
– Schade door oneigenlijk of onkundig gebruik van machines is voor rekening van de gebruiker.
– Gebruik van machines en gereedschap is voor eigen risico van de gebruiker.
– FabLab Wageningen is niet aansprakelijk voor verwonding, beschadiging van eigendommen of enig ander ongemak door gebruik van machines of aanwezigheid in het FabLab.
In geval van problemen in relatie tot het ‘StartHub’ –deel van het gebouw, neem contact op met Tim Daalderop of de ‘StartHub’ Student Board.

Vragen ? Spreek ons aan als we aanwezig zijn of mail naar info@fablabwag.nl us.