Geen laseren mogelijk door ventilatieproblemen – no lasering possible due to ventilation issues.

Marcel van Dijk

Geen laseren mogelijk door ventilatieproblemen - no lasering possible due to ventilation issues.